ดาวน์โหลด Manual Patch เกม X-SHOT
ชื่อไฟล์ ขนาด MD5
Manual Patch ของวันที่ 16/09/2557
487-488.exe
3.50 MB BAA9B221A7AFBD1C6E9FFABBADCCD92B
Manual Patch ของวันที่ 09/09/2557
486-487.exe
1.16 MB 8AC521C245E3F4FD6C26B2DA0BD41542
Manual Patch ของวันที่ 09/09/2557
485-486.exe
74.6 MB 259C831EC212207DFC03ED456060AF8A
Manual Patch ของวันที่ 02/09/2557
484-485.exe
3.60 MB 41F3379F18614CBA104206DC6C7C98CF
Manual Patch ของวันที่ 26/08/2557
483-484.exe
3.33 MB 65C008C675EF340C5B8AC76C921E4995
Manual Patch ของวันที่ 19/08/2557
482-483.exe
7.65 MB 3B8E09CE31707ED8B304730C71017989
Manual Patch ของวันที่ 13/08/2557
481-482.exe
161 MB 3ED7B860D5B8E77D463C75A9830A8066
Manual Patch ของวันที่ 05/08/2557
480-481.exe
1.73 MB 9F8F696EACA6B7F3928EEF2D37C62ED4
Manual Patch ของวันที่ 22/07/2557
479-480.exe
24.9 MB B1CC46DD47C1D61F8763AA51DFF26EE1
Manual Patch ของวันที่ 08/07/2557
478-479.exe
43.4 MB 258B391AFA11859B4E26B1416375B9E0
Manual Patch ของวันที่ 01/07/2557
477-478.exe
1.96 MB B77DED7311BFF274CA5FBDFCC3256873
Manual Patch ของวันที่ 24/06/2557
476-477.exe
3.81 MB 9D592AB96D67FF946C79E3764ADE515A
Manual Patch ของวันที่ 10/06/2557
475-476.exe
1.07 MB 891164FB756BAB0E5FE3D3D83813B439
Manual Patch ของวันที่ 10/06/2557
474-475.exe
64.2 MB 476C2D783BCA3C360552271C4770AD12
Manual Patch ของวันที่ 03/06/2557
473-474.exe
3.94 MB AC3DD55DC4A043C852265859CA07FA9C
Manual Patch ของวันที่ 27/05/2557
472-473.exe
1.26 MB FF9D36907F7C6EAD63E64E008143EB0C
Manual Patch ของวันที่ 20/05/2557
471-472.exe
8.52 MB B8BADDD17078B2AC3DE736648F60D76D
Manual Patch ของวันที่ 14/05/2557
470-471.exe
192 MB 202748EF6BF8DDCEB3F5B2051060F00E
Manual Patch ของวันที่ 06/05/2557
469-470.exe
3.59 MB E3EFFF7B020CAA7E178F0B8D04BCD6CE
Manual Patch ของวันที่ 29/04/2557
468-469.exe
8.47 MB B13AE57D4C0E118E0F7A043C6ABE1A84
Manual Patch ของวันที่ 22/04/2557
467-468.exe
1.60 MB 57E73312EDE4D67AAB121F4D40BC2AE5
Manual Patch ของวันที่ 17/04/2557
466-467.exe
87.8 MB 6A0C76FC797FFA202591D2884110218E
Manual Patch ของวันที่ 08/04/2557
465-466.exe
1.50 MB 0E4E9E9C39A56F9107F89C4097B6137C
Manual Patch ของวันที่ 01/04/2557
464-465.exe
5.74 MB 2B3CF7BEE70CB5E6099FFAD3F57EE054
Manual Patch ของวันที่ 25/03/2557
463-464.exe
1.44 MB D049E6E2D12442B0E81C633ADE3C9D6F
Manual Patch ของวันที่ 25/03/2557
462-463.exe
3.65 MB DD2B605E5A27C8DBF0393A752D55A0BF
Manual Patch ของวันที่ 18/03/2557
461-462.exe
6.30 MB 2FD7A41B9360F35108F9BEE356DE992B
Manual Patch ของวันที่ 11/03/2557
460-461.exe
193 MB 5CD40322CF02A23B8FFE893F86813023
Manual Patch ของวันที่ 04/03/2557
459-460.exe
5.22 MB 666408BEBFD8A40BD6E257EAB6B52A83
Manual Patch ของวันที่ 25/02/2557
458-459.exe
5.23 MB 17C3A55558C1957ED01B98D24A0EA4E4
Manual Patch ของวันที่ 25/02/2557
457-458.exe
5.19 MB BFDC89253E46A0CA5F3E5003E6BFB46E
Manual Patch ของวันที่ 18/02/2557
456-457.exe
5.36 MB 098E2099C100023FD4DDD6E73034EE2E
Manual Patch ของวันที่ 13/02/2557
455-456.exe
5.93 MB F0D89BDF4F659B1BC824ADFAD45E1671
Manual Patch ของวันที่ 11/02/2557
454-455.exe
21.7 MB BEE9DA46036CF1327C2869B8D37C6B74
Manual Patch ของวันที่ 28/01/2557
453-454.exe
5.70 MB 601F682705C2A9A31D0BAB21CD6E57C1
Manual Patch ของวันที่ 21/01/2557
452-453.exe
5.44 MB 41E51491970B2C9373AA79AB0244B57B
Manual Patch ของวันที่ 14/01/2557
451-452.exe
4.76 MB 826C551871F26CAB802ECD61F3858242
Manual Patch ของวันที่ 14/01/2557
450-451.exe
73.7 MB 328323206A4B527B2644BB28937751F2
Manual Patch ของวันที่ 10/01/2557
449-450.exe
3.48 MB 395C01E363C2066AF2D0C54E3EE89CB1
Manual Patch ของวันที่ 06/01/2557
448-449.exe
3.10 MB 1BEFCA9A7B56A32B98C0202E6BC75E89
Manual Patch ของวันที่ 24/12/2556
447-448.exe
4.68 MB 6CCA8E94871A2DD072A48E62C86C24E8
Manual Patch ของวันที่ 17/12/2556
446-447.exe
1.47 MB 4FE96925799F1B09F23A587C23D3B9B0
Manual Patch ของวันที่ 11/12/2556
445-446.exe
88.6 MB AFBCB242E8FE9337A1C8630338512B7A
Manual Patch ของวันที่ 26/11/2556
444-445.exe
1.17 MB 6E4DAD23746031CB0755DE0A31814353
Manual Patch ของวันที่ 19/11/2556
443-444.exe
7.13 MB AC7FFC9DF5F50620E7BBE50CDCE1C8D0
Manual Patch ของวันที่ 12/11/2556
442-443.exe
175.00 MB EE0B969CA5846C630FC1C45968F20324
Manual Patch ของวันที่ 31/10/2556
441-442.exe
6.88 MB 9763E36C99CCD19520A6E826022E5C4D
Manual Patch ของวันที่ 29/10/2556
440-441.exe
7.31 MB 3D577474A9CD8D2966EE074B1D2257AB
Manual Patch ของวันที่ 29/10/2556
439-440.exe
1.29 MB 33C986142CED2A687ACFF18EE0ACE309
Manual Patch ของวันที่ 17/10/2556
438-439.exe
1.90 MB 52E2A208E56DC3AF0EF526C9C7E5CB09
Manual Patch ของวันที่ 15/10/2556
437-438.exe
73.9 MB 00161616357EC72FA7827598E9375281
Manual Patch ของวันที่ 01/10/2556
436-437.exe
2.29 MB E23244BCF0EC8587E43F8AE57F92BB98
Manual Patch ของวันที่ 17/09/2556
435-436.exe
123 MB BC957ABC148F1C782F36D88D5B953BEC
Manual Patch ของวันที่ 27/08/2556
434-435.exe
2.20 MB 33B1C9F20480116D8A720C3A3B31FDB6
Manual Patch ของวันที่ 13/08/2556
433-434.exe
128 MB 02A1FE76CD0877E23C7783F2E84F09F9
Manual Patch ของวันที่ 30/07/2556
432-433.exe
1.40 MB FB12FD497CB7CF382044F180DFA21ADA
Manual Patch ของวันที่ 23/07/2556
431-432.exe
1.10 MB 38D855AED6F13893DFFF5F04FD21E08D
Manual Patch ของวันที่ 16/07/2556
430-431.exe
1.43 MB 73882FE7A4E86C6093E4A6902ECC6340
Manual Patch ของวันที่ 09/07/2556
429-430.exe
124 MB 6C838A5328DB4FB33FE6D0B47107D73D
Manual Patch ของวันที่ 09/07/2556
XSHOT_Update_2.1.6.428-2.1.6.429Fixed.exe
869 KB 836C0FD64EAEAA1DFF8F1E26B32EE7D6
Manual Patch ของวันที่ 18/06/2556
XSHOT_Update_2.1.6.427-2.1.6.428Fixed.exe
3.45 MB 98F34FB643227E0123E4FD2D07E08E02
Manual Patch ของวันที่ 11/06/2556
XSHOT_Update_2.1.6.426-2.1.6.427Fixed.exe
55 MB 83444B855BAF8A732667E2076859C990
Manual Patch ของวันที่ 04/06/2556
XSHOT_Update_2.1.6.425-2.1.6.426Fixed.exe
647 MB 049277CD6E9BA5EAB5B70CC44EEC0DFB
Manual Patch ของวันที่ 21/05/2556
XSHOT_Update_2.1.6.424-2.1.6.425Fixed.exe
39.8MB 17504367A70903E18E07C640342FD7E8
Manual Patch ของวันที่ 14/05/2556
XSHOT_Update_2.1.6.423-2.1.6.424Fixed.exe
6.29 MB 94065033384AFBA5A419FB55C9B42347
Manual Patch ของวันที่ 07/05/2556
XSHOT_Update_2.1.6.422-2.1.6.423Fixed.exe
530 MB 8D3CAF9C3A7F44A4009C6C33135BB464
Manual Patch ของวันที่ 23/04/2556
XSHOT_Update_2.1.6.421-2.1.6.422Fixed.exe
40.3 MB BD15B1A4C9257971A94E8AAD7E01716D
Manual Patch ของวันที่ 09/04/2556
XSHOT_Update_2.1.6.420-2.1.6.421Fixed.exe
616 MB A2AD2158251778954FB033D0BF7AB253
Manual Patch ของวันที่ 19/03/2556
XSHOT_Update_2.1.6.419-2.1.6.420Fixed.exe
39.3 MB 5642072889871BC666DE3440E61960CE
Manual Patch ของวันที่ 12/03/2556
XSHOT_Update_2.1.6.418-2.1.6.419Fixed.exe
421 KB 174D6CF8426D13403F64165B6BAA5D85
Manual Patch ของวันที่ 12/03/2556
XSHOT_Update_2.1.6.417-2.1.6.418Fixed.exe
613 MB 9E5BC5CB05124287B0107548112CB925
Manual Patch ของวันที่ 12/02/2556
XSHOT_Update_2.1.6.416-2.1.6.417Fixed.exe
81.3 MB A2B79F84CCB272E5E55F7BCBFFEC399C
Manual Patch ของวันที่ 05/02/2556
XSHOT_Update_2.1.6.415-2.1.6.416Fixed.exe
2.78 MB E73013E3FDC6E9C00F6E8C81189997D8
Manual Patch ของวันที่ 05/02/2556
XSHOT_Update_2.1.6.414-2.1.6.415Fixed.exe
791 MB 77E4D06134FBDB8185D7C77E32791E14
Manual Patch ของวันที่ 15/01/2556
XSHOT_Update_2.1.6.413-2.1.6.414Fixed.exe
40.3 MB A52E5B4EC2D568ECF7ECE4101FD6003D
Manual Patch ของวันที่ 08/01/2556
XSHOT_Update_2.1.6.412-2.1.6.413Fixed.exe
557 MB 90458CB55D5459B60F0BD8C162C580ED
Manual Patch ของวันที่ 18/12/2555
XSHOT_Update_2.1.6.411-2.1.6.412Fixed.exe
37.2 MB CA2EE96DDF39012FDF144E960AA1D2BF
Manual Patch ของวันที่ 11/12/2555
XSHOT_Update_2.1.6.410-2.1.6.411Fixed.exe
508 MB D14954F23DE539D4D10345422F07C7C6
Manual Patch ของวันที่ 20/11/2555
XSHOT_Update_2.1.6.409-2.1.6.410Fixed.exe
54.4 MB 5081DB3BACC23567B07431B74729ECEB
Manual Patch ของวันที่ 13/11/2555
XSHOT_Update_2.1.6.408-2.1.6.409Fixed.exe
723 MB 2FB2F6B9B30E89C93ADEA5EB46DC5113
Manual Patch ของวันที่ 24/10/2555
XSHOT_Update_2.1.6.407-2.1.6.408Fixed.exe
37.1 MB E694AC3BFD23A05B10DCCE6CBAD1376C
Manual Patch ของวันที่ 16/10/2555
XSHOT_Update_2.1.6.406-2.1.6.407Fixed.exe
586 MB 807D022C72C298EA4B41CFBC65CA1A8A
Manual Patch ของวันที่ 18/09/2555
XSHOT_Update_2.1.6.405-2.1.6.406Fixed.exe
33.7 MB 24F0C92554FE2376662E8E243CD90E5E
Manual Patch ของวันที่ 14/09/2555
XSHOT_Update_2.1.6.404-2.1.6.405Fixed.exe
1.89 MB B386DA81FAE16BEFF2F61AB9C680D49C
Manual Patch ของวันที่ 11/09/2555
XSHOT_Update_2.1.6.403-2.1.6.404Fixed.exe
397 MB D22BA8662E1B8238D08D441A3BCD35E0
Manual Patch ของวันที่ 21/08/2555
XSHOT_Update_2.1.6.402-2.1.6.403Fixed.exe
31.5 MB 81254B2EA05C694CDD73C40BDB571188
Manual Patch ของวันที่ 14/08/2555
XSHOT_Update_2.1.6.401-2.1.6.402Fixed.exe
575 MB 1DF053A2535F18B6FEF89D328B933369
Manual Patch ของวันที่ 17/07/2555
XSHOT_Update_2.1.6.400-2.1.6.401Fixed.exe
2.47 MB CA2E0869AABB4EB215302E6F0A7354D1
Manual Patch ของวันที่ 10/07/2555
XSHOT_Update_2.1.6.399-2.1.6.400Fixed.exe
554 MB 23A6A2174912EDFA11D46854C325ED6C
Manual Patch ของวันที่ 20/06/2555
XSHOT_Update_2.1.6.398-2.1.6.399Fixed.exe
1.82 MB 5CE353115EE3728AC69700AFD0D0C50A
Manual Patch ของวันที่ 19/06/2555
XSHOT_Update_2.1.6.397-2.1.6.398Fixed.exe
28.9 MB D2A9E1A1B7ECFC6D995F86359D57E34D
Manual Patch ของวันที่ 12/06/2555
XSHOT_Update_2.1.6.396-2.1.6.397Fixed.exe
478 MB B99399052962105C3F3B2DD3A13BA38E
Manual Patch ของวันที่ 22/05/2555
XSHOT_Update_2.1.6.395-2.1.6.396Fixed.exe
54.6 MB 92F765277444B885A4D113F1A1D2BE1A
Manual Patch ของวันที่ 15/05/2555
XSHOT_Update_2.1.6.394-2.1.6.395Fixed.exe
303 MB 7B1FB337DE96DAC7941160F06C3006CA
Manual Patch ของวันที่ 24/04/2555
XSHOT_Update_2.1.6.393-2.1.6.394Fixed.exe
27.4 MB 1E80DEBA9A55CB0FA719A9F05C67D14B
Manual Patch ของวันที่ 18/04/2555
XSHOT_Update_2.1.6.392-2.1.6.393Fixed.exe
562 MB 457E14E8AE8B496534BE921F9B0EA1E3
Manual Patch ของวันที่ 27/03/2555
XSHOT_Update_2.1.6.391-2.1.6.392Fixed.exe
52.3 MB F72110E881C5C0B159A2F9C456BD8611
Manual Patch ของวันที่ 20/03/2555
XSHOT_Update_2.1.6.390-2.1.6.391Fixed.exe
637 MB 07A493D1B199C4257FB1669E80568DEC
Manual Patch ของวันที่ 28/02/2555
XSHOT_Update_2.1.6.389-2.1.6.390Fixed.exe
47.8 MB A4AB5C72FE988615B7E8765A8EC3D261
Manual Patch ของวันที่ 21/02/2555
XSHOT_Update_2.1.6.388-2.1.6.389Fixed.exe
328 MB 3C7B049504E90FA62D7B32EB6EE69111
Manual Patch ของวันที่ 17/01/2555
XSHOT_Update_2.1.6.387-2.1.6.388Fixed.exe
417 MB 54F9B81CA24456DB2926B533F36CD54A
Manual Patch ของวันที่ 20/12/2554
XSHOT_Update_2.1.6.386-2.1.6.387Fixed.exe
44.1 MB 4D3B93A94934CBCBAEF343646A18F886
Manual Patch ของวันที่ 15/12/2554
XSHOT_Update_2.1.6.385-2.1.6.386Fixed.exe
2.06 MB EE8D04E3066C1D667D222F230C47B477
Manual Patch ของวันที่ 13/12/2554
XSHOT_Update_2.1.6.384-2.1.6.385Fixed.exe
454 MB 0BDB6BC64863509AAA2045B51658F3BC
Manual Patch ของวันที่ 22/11/2554
XSHOT_Update_2.1.6.383-2.1.6.384Fixed.exe
26.1 MB C05425343A0691C7802E35C8B5CD97F2
Manual Patch ของวันที่ 15/11/2554
XSHOT_Update_2.1.6.382-2.1.6.383Fixed.exe
447 MB B3013317CE7CACA680697FC6ECCA3A61
Manual Patch ของวันที่ 25/10/2554
XSHOT_Update_2.1.6.381-2.1.6.382Fixed.exe
23.6 MB 142D3299CA848E21E93B45A9F82D2158
Manual Patch ของวันที่ 18/10/2554
XSHOT_Update_2.1.6.380-2.1.6.381Fixed.exe
386 MB 679AB20DA9ADE33259697BD29368B932
Manual Patch ของวันที่ 27/09/2554
XSHOT_Update_2.1.6.379-2.1.6.380Fixed.exe
2.04 MB AEE853FF550CCA3B06A77C4643F2C38C
Manual Patch ของวันที่ 20/09/2554
XSHOT_Update_2.1.6.378-2.1.6.379Fixed.exe
23.1 MB 74D4440945B180771C8DD576D9CB04AA
Manual Patch ของวันที่ 13/09/2554
XSHOT_Update_2.1.6.377-2.1.6.378Fixed.exe
383 MB 6EBDEF6C55CEF34DAD447DA2D775351F
Manual Patch ของวันที่ 23/08/2554
XSHOT_Update_2.1.6.376-2.1.6.377Fixed.exe
21.9 MB E0F1C3F13246A02939A93230721B4FD9
Manual Patch ของวันที่ 16/08/2554
XSHOT_Update_2.1.6.375-2.1.6.376Fixed.exe
378 MB EF069A9456A67BF0318B8CC2428C5307
Manual Patch ของวันที่ 26/07/2554
XSHOT_Update_2.1.6.374-2.1.6.375Fixed.exe
42.8 MB 70ED1A36299A87F655CB160AE69DE9A3
Manual Patch ของวันที่ 19/07/2554
XSHOT_Update_2.1.6.373-2.1.6.374Fixed.exe
255 MB 4D0B579EE2F9B287D2D90B30F936DA37
Manual Patch ของวันที่ 28/06/2554
XSHOT_Update_2.1.6.372-2.1.6.373Fixed.exe
21.6 MB BD51CA83D121C0005BC3F09EBEC5210C
Manual Patch ของวันที่ 21/06/2554
XSHOT_Update_2.1.6.371-2.1.6.372Fixed.exe
324 MB 577F567E79D035F98015477B76BEA317
Manual Patch ของวันที่ 31/05/2554
XSHOT_Update_2.1.6.370-2.1.6.371Fixed.exe
76.7 MB E4E9FA0180E42C85C778E8F710043F9B
Manual Patch ของวันที่ 24/05/2554
XSHOT_Update_2.1.6.369-2.1.6.370Fixed.exe
354 MB EDCCD13555F3759484A3602D66E8A064
Manual Patch ของวันที่ 03/05/2554
XSHOT_Update_2.1.6.368-2.1.6.369Fixed.exe
44.1 MB AF9FDD55A475D13B710C4EF6303A0D98
Manual Patch ของวันที่ 29/04/2554
XSHOT_Update_2.1.6.367-2.1.6.368Fixed.exe
2.96 MB 2875FB32117885B9A9882DF7DED620F7
Manual Patch ของวันที่ 26/04/2554
XSHOT_Update_2.1.6.366-2.1.6.367Fixed.exe
274 MB 260D8AA1F23616B4EAC5666DE62ECBF9
Manual Patch ของวันที่ 12/04/2554
XSHOT_Update_2.1.6.365-2.1.6.366Fixed.exe
65.7 MB 8D050281BA20BCCFBC0BF97D29BA9F97
Manual Patch ของวันที่ 31/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.364-2.1.6.365.exe
61.1 MB D53B21DE52F221ADB6D54048895E6210
Manual Patch ของวันที่ 31/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.364-2.1.6.365Fixed.exe
499 MB ED9AAE11678077ADC76528C499E9AF25
Manual Patch ของวันที่ 25/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.363-2.1.6.364.exe
1.13 MB 2227A08DA5F5234E15F65DA20F28C35C
Manual Patch ของวันที่ 18/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.362-2.1.6.363.exe
1.13 MB 1F345CBD0A3EB15EB61A3D1088817D5B
Manual Patch ของวันที่ 16/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.361-2.1.6.362.exe
1.13 MB FA74C2DD2C5766584FFDCE98A823E258
Manual Patch ของวันที่ 15/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.360-2.1.6.361.exe
0.95 MB 5CFF8D624ED3068A281D1E3BC9128257
Manual Patch ของวันที่ 15/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.360-2.1.6.361Fixed.exe
1.42 MB E405ED35F4922FFC26A49381CAD10A92
Manual Patch ของวันที่ 08/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.359-2.1.6.360.exe
6.93 MB 2AC0F8349F290C8B3EA13BE47DD6CED6
Manual Patch ของวันที่ 08/03/2554
XSHOT_Update_2.1.6.359-2.1.6.360Fixed.exe
37.9 MB A6F84F51CCE2AB71D699B8C12B00574B
Manual Patch ของวันที่ 24/02/2554
XSHOT_Update_2.1.6.358-2.1.6.359.exe
41.2 MB 4B839EC781764930C51B7E209F6133F0
Manual Patch ของวันที่ 24/02/2554
XSHOT_Update_2.1.6.358-2.1.6.359Fixed.exe
341 MB E2D2D9BD40F3BB0C31C2BF250FFFA3F3
Manual Patch ของวันที่ 18/01/2554
XSHOT_Update_2.1.6.357-2.1.6.358.exe
46.5 MB C3E2654C5154A78799BEBFF601C6353F
Manual Patch ของวันที่ 18/01/2554
XSHOT_Update_2.1.6.357-2.1.6.358Fixed.exe
283 MB 0A816F6CDD82E0AB3DFF83CDF0E902E4
Manual Patch ของวันที่ 21/12/2553
XSHOT_Update_2.1.6.356-2.1.6.357.exe
9.31 MB 3F593072783BCE1267A2DE2DD4F1C13E
Manual Patch ของวันที่ 21/12/2553
XSHOT_Update_2.1.6.356-2.1.6.357Fixed.exe
40 MB 73BDDECB03C8804D2E87E86CF18FF0DF
Manual Patch ของวันที่ 14/12/2553
XSHOT_Update_2.1.6.355-2.1.6.356.exe
52.5 MB ED100DF4F9F8ACFA564B1787AA963BD4
Manual Patch ของวันที่ 14/12/2553
XSHOT_Update_2.1.6.355-2.1.6.356Fixed.exe
221 MB B26A287959EEF9CD0CBA3B8C1B6314FB
Manual Patch ของวันที่ 23/11/2553
XSHOT_Update_2.1.6.354-2.1.6.355.exe
13.7 MB 5FB06B30BF7FDF87067CE509DD9A636D
Manual Patch ของวันที่ 16/11/2553
XSHOT_Update_2.1.6.353-2.1.6.354.exe
53.5 MB 57EE03233F147A0BD82AC963AB5C7D5E
Manual Patch ของวันที่ 16/11/2553
XSHOT_Update_2.1.6.353-2.1.6.354Fixed.exe
244 MB 3E9CCD0883120CF00C324EA5CF1916B8
Manual Patch ของวันที่ 26/10/2553
XSHOT_Update_2.1.6.352-2.1.6.353.exe
9.54 MB 88773A5A0C826DC2BDC696B1BC966F73
Manual Patch ของวันที่ 26/10/2553
XSHOT_Update_2.1.6.352-2.1.6.353Fixed.exe
38.9 MB 9CC0232249E2C213E6383267A45BBF1A
Manual Patch ของวันที่ 19/10/2553
XSHOT_Update_2.1.6.351-2.1.6.352.exe
50.7 MB CC1EEB17614F3F6033C298FCBA77C9F2
Manual Patch ของวันที่ 21/09/2553
XSHOT_Update_2.1.6.350-2.1.6.351.exe
3.88 MB 2013DC693B259DE978A6A4117AC7591D
Manual Patch ของวันที่ 14/09/2553
XSHOT_Update_2.1.6.349-2.1.6.350.exe
20.1 MB F9B535B468C02D2788D61FBC2E475222
Manual Patch ของวันที่ 24/08/2553
XSHOT_Update_2.1.6.348-2.1.6.349.exe
4.65 MB F9B752C7E43484A180B06B9D40A4A41B
Manual Patch ของวันที่ 17/08/2553
XSHOT_Update_2.1.6.347-2.1.6.348.exe
17.8 MB 3F51D530DC641AEF2E3008CAAFB55AB1
Manual Patch ของวันที่ 20/07/2553
XSHOT_Update_2.1.6.346-2.1.6.347.exe
4.35 MB 15F1B31A89BE90883C82A9DF97EA3FE0
Manual Patch ของวันที่ 13/07/2553
XSHOT_Update_2.1.6.345-2.1.6.346.exe
161 MB DC8A012B136F3978EAC775C2A082F6F5
Manual Patch ของวันที่ 22/06/2553
XSHOT_Update_2.1.6.344-2.1.6.345.exe
60.6 MB 8D5AE466873FF2AE757BE8F2359A9C2F
Manual Patch ของวันที่ 15/06/2553
XSHOT_Update_2.1.6.343-2.1.6.344.exe
340 MB 2F0F9076E20A589A84842701FE25B1CC
Manual Patch ของวันที่ 03/06/2553
XSHOT_Update_2.1.6.342-2.1.6.343.exe
1.67 MB 28FFAD0BBF6EE06606AE75ABCDCEE236
Manual Patch ของวันที่ 01/06/2553
XSHOT_Update_2.1.6.341-2.1.6.342.exe
2.71 MB F05849E4A04C770B6A06CDD6FBE464FE
Manual Patch ของวันที่ 25/05/2553
XSHOT_Update_2.1.6.340-2.1.6.341.exe
2.47 MB D5BF6DD476129F9746D5A75AFEFDDCA0
Manual Patch ของวันที่ 18/05/2553
XSHOT_Update_2.1.6.339-2.1.6.340.exe
166 MB 2FFB5DBF9DA23EF25B2380C3382CEB9D
Manual Patch ของวันที่ 27/04/2553
XSHOT_Update_2.1.6.338-2.1.6.339.exe
1.15 MB 87071A0ACCC115CB163C7ABF5C46CE6E
Manual Patch ของวันที่ 20/04/2553
XSHOT_Update_2.1.6.337-2.1.6.338.exe
270 MB F25b8350b35c2638b88fe825002799AB
Manual Patch ของวันที่ 16/03/2553
XSHOT_Update_2.1.6.336-2.1.6.337.exe
3.10 MB A8CED97737B355422A25C2080B3CE2FB
Manual Patch ของวันที่ 09/03/2553
XSHOT_Update_2.1.6.335-2.1.6.336.exe
275 MB 2B8233F56ABF3C62B9B782B2DA95FA75
Manual Patch ของวันที่ 09/02/2553
XSHOT_Update_2.1.6.333-2.1.6.335.exe
275 MB BD3FA49BFDC8D1947EE34D33D33873E2
Manual Patch ของวันที่ 26/01/2553
XSHOT_Update_2.1.6.333-2.1.6.334.exe
275 MB 3F15526BE1FDE63496360793FFF7A71C
Manual Patch ของวันที่ 29/12/2552
XSHOT_Update_2.1.6.332-2.1.6.333.exe
23.2 MB 680518CA0713433583CD093716EE4485
Manual Patch ของวันที่ 22/12/2552
XSHOT_Update_2.1.6.331-2.1.6.332.exe
165 MB EA7410E21D03E75BB028851517FE3F59
Manual Patch ของวันที่ 24/11/2552
XSHOT_Update_2.1.6.330-2.1.6.331.exe
254 MB 3C3FB66BD532B8AFF27A3754C918F135
Manual Patch ของวันที่ 03/11/2552
XSHOT_Update_2.1.6.329-2.1.6.330.exe
53.2 MB 40ED635715F97EE76C862185CCEF7919
Manual Patch ของวันที่ 27/10/2552
XSHOT_Update_2.1.6.328-2.1.6.329.exe
101 MB 84013E4D4B7246F286ABC8E1ECD1C33A
Manual Patch ของวันที่ 29/09/2552
XSHOT_Update_2.1.6.327-2.1.6.328.exe
20.8 MB A539D47D008C1DDA872948D601F184BF
Manual Patch ของวันที่ 22/09/2552
XSHOT_Update_2.1.6.326-2.1.6.327.exe
316 MB 9A524C7A08106E24DD7D5D37F7C66A51
Manual Patch ของวันที่ 25/08/2552
XSHOT_Update_2.1.6.325-2.1.6.326.exe
95 MB 126BB838BBB902A23B0C061CFB5763A5
Manual Patch ของวันที่ 11/08/2552
XSHOT_Update_2.1.6.324-2.1.6.325.exe
49.9 MB C48F5F9A487D584E0608315E090211D9
Manual Patch ของวันที่ 28/07/2552
XSHOT_Update_2.1.6.323-2.1.6.324.exe
144 MB EB1CDB101E6F2442669DC8EFC9CF390E
Manual Patch ของวันที่ 17/07/2552
XSHOT_Update_2.1.6.322-2.1.6.323.exe
421 KB 9F46A2597CCC722B054ED8289D44C4DE
Manual Patch ของวันที่ 14/07/2552
XSHOT_Update_2.1.6.321-2.1.6.322.exe
420 KB 020A9743B4D2BBBBAC3838BA51CCEDBC
Manual Patch ของวันที่ 14/07/2552
XSHOT_Update_2.1.6.320-2.1.6.321.exe
215 MB D4EFAA79F30CF81C2AF191577E8E4EF2
Manual Patch ของวันที่ 30/06/2552
XSHOT_Update_2.1.6.319-2.1.6.320.exe
90.3 MB 36EB2515CF57DB4788934D9F9271933C
Manual Patch ของวันที่ 23/06/2552
XSHOT_Update_1.1.6.318-2.1.6.319.exe
22.5 MB DD7FCA476A9E4A86440EBD95509B5128